Heleen van der Wel

Ik wil graag feedback geven door de kwaliteiten te benoemen die ik waardeer in Sharida.

• Eerlijk en duidelijk
Het eerste wat in mij opkomt dat ik Sharida eerlijk en duidelijk vind in de manier waarop ze communiceert. Ik weet waar ik aan toe ben en heb nooit het gevoel dat er verborgen agenda’s zijn. Als er verschillende belangen zijn dan benoemt ze die zodat het duidelijk is waar ze staat en wat ze van de ander verwacht.

• Lef
Ze heeft lef, ze durft te zeggen wat ze vindt. Sharida durft dingen aan te kaarten en open te gooien als ze zich ergens aan stoort of vindt dat iets anders zou moeten. Ze gaat daarbij niet over één nacht ijs.

• Betrouwbaar
Sharida komt de afspraken die ze maakt na. Ze werkt hard en is nauwgezet. Je hoeft bij haar nooit ergens achter aan.

• Vertrouwen op de deskundigheid van anderen
Sharida geeft mij het gevoel dat ze mij in mijn werk en in mijn deskundigheid vertrouwd. Ze is kritisch maar is niet wantrouwend. Ze kent haar eigen mogelijkheden en grenzen en vraagt advies als ze zich op een terreinen begeeft waar ze niet zoveel verstand van heeft. Dit maakt dat het heel prettig is om samen te werken.

• Positief, enthousiast en energiek
Sharida haar mantra is “komt goed”. Dat zegt ze niet alleen maar dat straalt ze ook uit. Ze is behept met veel positieve energie die ze deelt en overbrengt op anderen.