Ik ben afgestudeerd als Creatief therapeut en communicatietrainer. Afgelopen 18 jaar ben ik werkzaam geweest in onderwijs, welzijn en de geestelijke gezondheidszorg. Ook ben ik een aantal jaren actief geweest vanuit mijn eigen bedrijf Boomerang voor o.a. de gemeente Den Haag en Capelle a/d IJssel.

De kern van mijn werk in de afgelopen 18 jaar heeft altijd een link met het verbeteren van de levenskwaliteit van kinderen, jongeren en volwassenen. Dit heeft enerzijds te maken de innerlijke ontwikkeling van mensen en anderzijds met de leefomstandigheden. Als mensen het (tijdelijk) niet meer alleen kunnen, zijn wij als samenleving verplicht om te helpen. Het uiteindelijke doel is altijd dat iedereen op eigen kracht verder kan.

Zoals men zegt: geef geen vis, maar leer mensen om zelf te vissen!

  • 06-01 heden
  • Boomerang Communicatietrainingen
   Met Boomerang zet ik me in voor empowerment, bewustwording, assertiviteit en coaching van (allochtone) vrouwen. Dit deed ik o.a. voor gemeente Capelle a/d Ijssel, Gemeente Den Haag en InHolland.
  • 05-13 05-14
  • Directeur Opvoedpoli Rotterdam
   Joint-venture met Horizon. Gecertificeerde (landelijke) jeugdzorg- en GGZ-instelling voor kinderen van 0-23 jaar en hun ouders. Care- express voor jongeren van 12-25 jaar.
  • 08-09 05-13
  • Manager Bouman GGZ
   Opzetten nieuwe afdeling geïndiceerde preventie volwassenen mbt stress, burnout, paniek en somberheid/depressie (training & coaching), Shopmanager Sprink-winkel, acquisitie, aansturen 2 teams (bestaande uit E-coaches, psychologen, trainers) supervisie, productontwikkeling en promotie (beurzen en evenementen), deelname landelijk overleg verslavingszorg, netwerk onderhouden zorginstellingen, samenwerkingpartners en doorverwijzers
  • 09-07 07-09
  • Projectleider Landelijke Dag Psychische Gezondheid
   Coördinatie Afd. Depressie & Angst Jeugd bij Context (onderdeel Parnassia Bavo groep), Projectleider Landelijke Dag Psychische Gezondheid Rotterdam en Hellevoetsluis, uitvoering assertiviteitstraining Volwassenen, projectmedewerker ‘Viva Lombardijen’ (project ter bevordering van participatie bij allochtone vrouwen en depressiepreventie)
  • 06-07 03-08
  • Maatschappelijk werker
   Maatschappelijk werker bij ‘Jouw Projekt’ van Humanitas: ambulante begeleiding van (allochtone) multi-problemgezinnen en jongeren m.b.t. opvoedproblematiek, schuldhulpverlening, huiselijk geweld, etc.
  • 08-03 08-04
  • Adviseur bij Jeugdwerkadviesbureau
   Adviseur bij Jeugdwerkadviesbureau de Heuvel te Rotterdam tbv jongeren en rouw, jeugdparticipatie en (jongens)emancipatie
  • 01-03 07-03
  • Groepsleerkracht
   Onderwijsexperiment als groepsleerkracht voor een brugklas aan het Stevin College te Den Haag tbv leerlingen met gedrags-, concentratie- en motivatieproblemen
  • 01-99 12-02
  • Vormingswerker en projectontwikkelaar
   Vormingswerker en projectontwikkelaar bij Centrum 16/22
   te Den Haag: projecten en trainingen in het basis- en voortgezet onderwijs tbv weerbaarheid, sociale vaardigheden, pesten, groepsdruk, rouwverwerking, participatie, intervisie en coaching
  • 10-97 11-98
  • Projectmedewerker
   Projectmedewerker SWO Segbroek Loosduinen te Den Haag
   tbv Haagse Hopjes (organisatie en begeleiding medewerkers), VSD (organisatie) en Sociaal Vernieuwend Onderwijs (ontwikkeling en uitvoering)
  • 07-14 heden
  • Bestuur PVDA Rotterdam
  • 09-12 03-14
  • Gemeenteraadslid Rotterdam
   Gemeenteraadslid Rotterdam (PvdA) woordvoerder Cultuur & Sport
  • 04-12 03-13
  • ISBW Middle-Management
   Diploma
  • 08-00 12-01
  • Post-HBO Communicatietrainer te R’dam
   Certificaat
  • 09-92 09-96
  • HBO Creatieve therapie te Amersfoort
   Diploma
  • 09-88 09-89
  • HBO Inrichtingswerk te Den Haag
   Propedeuse
  • 09-81 09-88
  • Chr. Lyceum Delft
   VWO-diploma
  • 09-14 heden
  • Bestuurslid Mixus Foundation
  • 01-11 07-13
  • Bestuurslid Circus Rotjeknor
   Secretaris
  • 06-06 06-13
  • Vrijwilligster BBBS
   Vrijwilligster gekoppeld via BBBS aan meisje voor wekelijkse activiteit (destijds 11 jaar oud en inmiddels 19 jaar).
  • 07-08 06-11
  • Medezeggenschapsraad
   Medezeggenschapsraad (oudergeleding) LMC, Unie Noord